Zgoda na przetwarzanie wizerunku oraz klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO zgoda na przetwarz. wizerunku dziecka-2

zgoda na przetwarz. wizerunku dziecka-2