Projekty

PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA SZKOLNE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK W ŁOPONIU

uczestniczy  w projektach współfinansowanych m.in. ze środków ARiMR, UE, Ministerstwa Edukacji Narodowej, WFOŚiGW:

 • Szkolny Klub Sportowy 2018  – dwie grupy zajęciowe, 2 godz. tygodniowo zajęć
 • gabinet profilaktyczny – wyposażenie na kwotę 6700  zł
 • Aktywna tablica 2017- dwie tablice z oprzyrządowaniem -14 tys. zł
 • jeżdżę z głową 2018
 • ” Już pływam 2017
 • „ Umiem pływać” – 2016 r.
 • „Narodowy program rozwoju czytelnictwa ” 2016 – książki na kwotę 2480 zł
 • „ Książka naszych marzeń” – 2015 r.- książki do biblioteki na kwotę 1250 zł
 • „ Mały Mistrz” –  2015/2016, 2016/2017
 • „ Radosna szkoła” – 2012 r. – wyposażenie świetlicy na kwotę 6 tys. zł

Ważne wydarzenia w życiu szkoły to wspólnotowe przeżywanie świąt:

 • Święta szkolne

o      Dzień Komisji Edukacji Narodowej

o      Pasowanie pierwszoklasistów

 • Święta rodzinne

o      Dzień Matki,

o      Dzień Dziecka,

o      Dzień Ojca,

o      Święto rodzinne – festyn;

o      Dzień Babci i Dziadka

 • Święta patriotyczne

o      Ogniska Patriotyzmu – 11 listopada

o      Modlitwa za obrońców Polski i akademie

 • Święta kościelne

o      Święto patronalne SPSK – 8 grudnia

o      Wigilia i jasełka bożonarodzeniowe

o      Rekolekcje adwentowe i wielkopostne – projekty edukacyjne związane z misją szkoły

o      Msze święte z okazji różnych uroczystości i świąt

Szkoła realizuje różne projekty i przedsięwzięcia na rzecz uczniów i środowiska lokalnego

o      Dni Państw Anglojęzycznych

o      Spotkania ze sztuką

o      Dzień Nauki

o      Przygotowanie do sprawdzianów zewnętrznych

o      Dzień Dziecka

o      Konkursy szkolne, gminne, międzyszkolne

Szkoła uczestniczy również w projektach współfinansowanych m.in. ze środków ARiMR, UE, Ministerstwa Edukacji Narodowej, WFOŚiGW:

 • „ Radosna szkoła” – 2012 r.
 • „ Mały Mistrz” –  2015/2016, 2016/2017
 • „ Książka naszych marzeń” – 2015 r.
 • „Narodowy program rozwoju czytelnictwa ” 2016
 • „ Umiem pływać” – 2016 r.
 • ” Już pływam 2017
 • aktywna tablica 2017
Skip to content