KOMUNIKATY

Regulamin boiska szkolnego


ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMICZNYM COVID-19

W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 W PLACÓWKACH STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

 

 1. Do opieki przedszkolnej mogą być przyjęte wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie posiadają innej możliwości opieki nad dziećmi w godzinach świadczenia pracy. Rodzic składa w placówce oświadczenie o wykonywanej pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci mają następujący rodzice:
 3. Pracownicy systemu ochrony zdrowia,
 4. Służby mundurowe,
 5. Osoby pracujące w handlu,
 6. Przedsiębiorstwa działające dla przeciwdziałania i zwalczania COVID ‑ 19
 7. Rodzice składają oświadczenie, że nie chorowali na COVID-19, nie posiadali styczności oraz nie przebywają na kwarantannie.

zasady przyjęcia dzieci


Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

Zgodnie z decyzją Premiera RP zajęcia w szkole zostają zawieszone do 26 kwietnia 2020 r.

Egzamin Ósmoklasisty został przełożony – odbędzie się w późniejszym terminie.

Przerwa Świąteczna trwa od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

 


W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ NABÓR DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ DROGĄ TELEFONICZNĄ I MAILOWĄ

E-MAIL: SPSKLOPON@WP.PL

TEL:        508-681-965

wniosek o przyjecie do szkoly.przedszkola 2020.2021

 


Szanowni Państwo  Drodzy Rodzice Kochani Uczniowie

Zwracam się do Państwa za pośrednictwem strony internetowej w tej trudnej i nowej dla nas wszystkich sytuacji. Naszą największą troską stało się dzisiaj bezpieczeństwo wszystkich, a w szczególności naszych dzieci. W pierwszym rzędzie zwracam się z apelem, aby młodzi ludzie pozostali w domach nie gromadzili się bez potrzeby i przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ufam w mądrość i rozsądek naszych uczniów i rodziców.

Jest to również czas nauki. Uczniowie będą otrzymywać materiały za pomocą strony internetowej, maili i Facebooka. W kolejnych dniach sukcesywnie będą się pojawiać nowe  materiały i zadania. Proszę jednocześnie, aby uczniowie i rodzice  podeszli do tej pracy rozsądnie, wykonując w miarę możliwości powierzone zadania znajdując także czas na odpoczynek, spędzanie czasu z rodziną. Nauczyciele także stopniowo będą starali się oceniać i doceniać wysiłek młodych ludzi. Proszę w szczególności o dobre wykorzystanie tego czasu przez uczniów klas ósmych, których czeka egzamin końcowy. Wiem, że pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami w szczególności przedmiotów egzaminacyjnych.

Jeśli mają Państwo pytania do mnie proszę o zapytania i sugestie na adres mailowy: janpatryk4@gmail.com. Jestem do dyspozycji rodziców i uczniów.

Proszę też i zachęcam, aby w tym czasie w ramach poznania sylwetki naszych przyszłych patronów znaleźli Państwo czas na obejrzenie wspólnie w gronie rodzinnym filmu „Życia nie można zmarnować”  https://vod.tvp.pl/website/zycia-nie-mozna-zmarnowac,26028050.

Życzę wszystkim Rodzicom i Wam drodzy Uczniowie zdrowia, aby ten trudny czas minął jak najszybciej i niedługo będziemy mogli spotkać się w dobrej kondycji w naszej szkole. Powierzamy tę  intencje Panu Bogu i Matce Najświętszej.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

Robert Wróbel


W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ NABÓR DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ DROGĄ TELEFONICZNĄ I MAILOWĄ

E-MAIL: SPSKLOPON@WP.PL

TEL:        508-681-965


12 i 13 MARCA 2020r.

zajęcia edukacyjne odwołane,

w tych dniach będą zajęcia opiekuńcze,

dla tych uczniów, którzy nie mają możliwości pozostania w domu.

 

OD 17 MARCA DO 25 MARCA 

PLACÓWKA ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.

Warszawa, 11 marca 2020 roku

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


DYREKTOR  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPSK  W ŁOPONIU

OGŁASZA NABÓR DO PRZEDSZKOLA, „ZERÓWKI” I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD 8:00 DO 15:00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYJAZD  DO  TEATRU  W   KRAKOWIE

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS IV- VII NA SPEKTAKL W KRAKOWSKIM TEATRZE GROTESKA W DNIU 8 LUTEGO 2018 R.

WYJAZD ZE SZKOŁY 9.30

POWRÓT  (Z KRAKOWA OK. 17.00)

WPŁATY DO   P. M. WARPECHOWSKIEJ   LUB DYREKTORA   DO 31 STYCZNIA 2018 R. LUB W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC (TYLKO DLA 25 UCZNIÓW)

WYJAZD 9.00

WARSZTATY  11.00

SPEKTAKL ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 11.45

RYNEK KRAKOWSKI 14.00

MUZEUM

POSIŁEK

WYJAZD POWROTNY OK. 17.00

POWRÓT   DO DOMU   18.15

 

Regulamin wycieczek/zawodów/pielgrzymki  szkolnej obowiązujący w PSP SPSK w Łoponiu

 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki ( m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych i korzystania z kąpielisk).
 2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
 3. Uczestnik wycieczki/ zawodów/ pielgrzymki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowcy.
 4. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
 5. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.
 6. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.
 7. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż, rzeczy wartościowe i pieniądze oraz o porządek. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.
 9. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców ( prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
 10. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).

 

 

 

JEŻDŻĘ  Z  GŁOWĄ ! !

„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”  EDYCJA 2018  W GMINIE WOJNICZ

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki, Sportu i Promocji pn. „Jeżdżę z głową” uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej.  Dzięki otrzymanej dotacji dzieci z naszej gminy mogą uczestniczyć w nauce jazdy na nartach, która będzie realizowana na stoku narciarskim ”Jastrzębia„ koło Ciężkowic w terminie od 18 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.  Koszt uczestnictwa w projekcie 100 zł.
od dziecka. W ramach projektu organizator zapewnia sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, karnet na wyciąg narciarski oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa
w projekcie i dostarczenie jej na dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Wojniczu. Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.  Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie podana na stronie internetowej www.wojnicz.pl oraz www.cea.wojnicz.pl

 

Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości gminnych, jedynie przy zebraniu odpowiedniej liczny uczniów.

Szczegółowe informacje udziela Dorota Siudak – pracownik Referatu Administracyjno Edukacyjnego Urzędu Miejskiego w Wojniczu, tel. 14 631 98 51

TEATR   W   NASZEJ   SZKOLE !!!

DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 8.00  SWOJĄ SZTUKĘ PT. „JAŚ I MAŁGOSIA  W  KRAINIE  EKOLOGII ”  WYSTAWI   TEATR BAJKI Z NOWEGO SĄCZA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

WSZELKIE INFORMACJE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SZKOLE!.

DNI   WOLNE   OD   ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH   W   ROKU   SZKOLNYM  2017/2018

 

 1.  31 października 2017 r.   –  wtorek
 2.  10 listopada 2017 r.          –   piątek
 3.  17 listopada 2017 r.         –    piątek
 4.  30 kwietnia 2018 r.         –    poniedziałek
 5.    2 maja 2018 r.                    –    środa
 6.   1  czerwca  2018 r.            –   piątek
 7.  19 czerwca 2018 r.          –   wtorek

W tych dniach  nie ma zajęć edukacyjnych, natomiast organizowane są zajęcia opiekuńcze, w godz. 8.00- 14.00

 

 

ŚNIADANIE   DAJE   MOC !

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Tola i Maks dwójka małych galaktycznych agentów poszukujących Wszystkojady, podróżujące przez przestrzeń kosmiczną. Na Ziemi udaje im się złapać jednego. Podejmują trudną próbę nauczenia go 12 zasad zdrowego odżywiania, zanim pożre planetę i im ucieknie. Tola i Maks są kosmitami, ale by nie zwracać na siebie uwagi, przybrali formę dzieci.

dzieciaki

Tola specjalizuje się w poszukiwaniu Wszystkojadów, zna ich zwyczaje. Poznała też sposób komunikowania się z nimi. Jest bardzo dokładana i na wszystko znajduje naukowe wyjaśnienie. To ona wpadła na pomysł, by nauczyć Wszystkojada 12 zasad zdrowego odżywiania.

tola

ciąg dalszy nastąpi …. w czasie wspólnego szkolnego śniadania!

RODZICE, DBAJCIE ABY WASZE POCIECHY ZJADAŁY ŚNIADANIE!!!

 

Skip to content