SERCE już u nas jest …

Przystępujemy do projektu „Szkoła z Sercem”.

Bardzo dziękujemy Pani Prezes i Zarządowi SPSK, że obdarowało naszą szkołę tak WIELKIM SERCEM.

Nasi Kochani Uczniowie i Rodzice do dzieła… Pokażmy, że nasze serca są gorące a ręce gotowe nieść pomoc.

Czekamy na każdą zakrętkę, aby nasze serce napełniło się błyskawicznie.