pomoc OFFICE 365

procedura pomocy:

Osoba (uczeń i nauczyciel) w momencie kiedy ma jakiś problem np. z zalogowaniem , niedziałającym programem, także niedziałającym prawidłowo komputerem, może zgłosić problem na adres mailowy: pomoc.office@spsk.pl dodatkowo można tez kierować pytania dotyczących funkcjonalności systemu.

W treści maila proszę podać:

  • Imię i nazwisko osoby kontaktującej się
  • O jaką szkołę chodzi
  • jakiego konta dotyczy sprawa(podać login)
  • Ewentualnie nr tel potrzebny do pomocy
  • Opis problemu