Zgoda na przetwarzanie wizerunku oraz klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO zgoda na przetwarz. wizerunku dziecka-2 zgoda na przetwarz. wizerunku dziecka-2