KOMUNIKATY

WYJAZD  DO  TEATRU  W   KRAKOWIE

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS IV- VII NA SPEKTAKL W KRAKOWSKIM TEATRZE GROTESKA W DNIU 8 LUTEGO 2018 R. WYJAZD ZE SZKOŁY 9.30 POWRÓT  (Z KRAKOWA OK. 17.00) WPŁATY DO   P. M. WARPECHOWSKIEJ   LUB DYREKTORA   DO 31 STYCZNIA 2018 R. LUB W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC (TYLKO DLA 25 UCZNIÓW) WYJAZD 9.00 WARSZTATY  11.00 SPEKTAKL ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 11.45 RYNEK KRAKOWSKI 14.00 MUZEUM POSIŁEK WYJAZD POWROTNY OK. 17.00 POWRÓT   DO DOMU   18.15   Regulamin wycieczek/zawodów/pielgrzymki  szkolnej obowiązujący w PSP SPSK w Łoponiu
 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki ( m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych i korzystania z kąpielisk).
 2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
 3. Uczestnik wycieczki/ zawodów/ pielgrzymki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowcy.
 4. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
 5. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.
 6. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.
 7. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż, rzeczy wartościowe i pieniądze oraz o porządek. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.
 9. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców ( prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
 10. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).
     

JEŻDŻĘ  Z  GŁOWĄ ! !

„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”  EDYCJA 2018  W GMINIE WOJNICZ Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki, Sportu i Promocji pn. „Jeżdżę z głową” uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej.  Dzięki otrzymanej dotacji dzieci z naszej gminy mogą uczestniczyć w nauce jazdy na nartach, która będzie realizowana na stoku narciarskim ”Jastrzębia„ koło Ciężkowic w terminie od 18 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.  Koszt uczestnictwa w projekcie 100 zł. od dziecka. W ramach projektu organizator zapewnia sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, karnet na wyciąg narciarski oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie i dostarczenie jej na dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Wojniczu. Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.  Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie podana na stronie internetowej www.wojnicz.pl oraz www.cea.wojnicz.pl   Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości gminnych, jedynie przy zebraniu odpowiedniej liczny uczniów. Szczegółowe informacje udziela Dorota Siudak – pracownik Referatu Administracyjno Edukacyjnego Urzędu Miejskiego w Wojniczu, tel. 14 631 98 51

TEATR   W   NASZEJ   SZKOLE !!!

DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 8.00  SWOJĄ SZTUKĘ PT. „JAŚ I MAŁGOSIA  W  KRAINIE  EKOLOGII ”  WYSTAWI   TEATR BAJKI Z NOWEGO SĄCZA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH CHĘTNYCH! WSZELKIE INFORMACJE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SZKOLE!.
DNI   WOLNE   OD   ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH   W   ROKU   SZKOLNYM  2017/2018
 
 1.  31 października 2017 r.   –  wtorek
 2.  10 listopada 2017 r.          –   piątek
 3.  17 listopada 2017 r.         –    piątek
 4.  30 kwietnia 2018 r.         –    poniedziałek
 5.    2 maja 2018 r.                    –    środa
 6.   1  czerwca  2018 r.            –   piątek
 7.  19 czerwca 2018 r.          –   wtorek
W tych dniach  nie ma zajęć edukacyjnych, natomiast organizowane są zajęcia opiekuńcze, w godz. 8.00- 14.00    
ŚNIADANIE   DAJE   MOC !

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Tola i Maks dwójka małych galaktycznych agentów poszukujących Wszystkojady, podróżujące przez przestrzeń kosmiczną. Na Ziemi udaje im się złapać jednego. Podejmują trudną próbę nauczenia go 12 zasad zdrowego odżywiania, zanim pożre planetę i im ucieknie. Tola i Maks są kosmitami, ale by nie zwracać na siebie uwagi, przybrali formę dzieci. dzieciaki Tola specjalizuje się w poszukiwaniu Wszystkojadów, zna ich zwyczaje. Poznała też sposób komunikowania się z nimi. Jest bardzo dokładana i na wszystko znajduje naukowe wyjaśnienie. To ona wpadła na pomysł, by nauczyć Wszystkojada 12 zasad zdrowego odżywiania. tola ciąg dalszy nastąpi …. w czasie wspólnego szkolnego śniadania! RODZICE, DBAJCIE ABY WASZE POCIECHY ZJADAŁY ŚNIADANIE!!!